Laman Webantu   KM2A1: 3116 File Size: 17.7 Kb *Belanjawan: Ucapan Dr Tan Seng Giaw
By Kapal Berita

2/11/2000 11:11 am Thu

Ucapan Dr Tan Seng Giaw, Naib Pengerusi Kebangsaan DAP dan Ahli Parlimen Kepong ketika mengambil bahagian di dalam perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan (Belanjawan) pada 30hb October 2000.

Adalah peri mustahaknya bagi Kerajaan Malaysia mengkaji semua faktor yang terus menyebabkan krisis keyakinan dan seterusnya menyusun semula, menstruktur semula, pengurusan syarikat-syarikat dan sistem pentadniran.


Saya bangun untuk mengambil bahagian di dalam perbahasan ini dengan perasaan hairan kerana walaupun terdapat insentif-insentif, para pelabur tidak begitu berminat dengan Malaysia termasuk tanaman makanan. Adanya pelaburan, tetapi tidak seperti pelaburan sebelum krisis ekonomi. Saya juga berasa pelik apabila Kerajaan mengatakan kita berdepan dengan cabaran-cabaran globalisasi, liberalisasi dan glombang digital dan implikasinya terhadap daya saing negara. Kerajaan hanya menyebutkan kesan-kesan negatif globalisasi. Sebenarnya globalisasi telah bermula banyak tahun semacam pertumbuhan ekonomi pesat pada tahun-tahun 80han dan 90han abad yang lalu.

Saya pernah mengatakan bahawa tatkala pelaburan asing secara langsung, FDI, merangsangkan ekonomi, kita tidak sedar wujudnya kelemahan-kelemahan kerangka atau arkitektur kewangan antarabangsa, international financial architecture, IFA, dan Kerajaan tidak mengakui terdapat kelemahan-kelemahan seumpama kronisme, nepotisme, rasuah, pembaziran dan salah pengurusan. Ada orang yang melupakan keadaan sebenar dan ada juga menyalahgunakan hak-hak dan kuota Dasar ekonomi Baru. Sepandai-pandai tupai melompat, sekali akan gawal juga. Pada Julai 1997, para spekulator menyerang mata wang Malaysia dan lain-lain negara. Kelemahan-kelemahan tersebut dan rizab antarabangsa yang tidak besar menyebabkan krisis yang lebih teruk. Kini, IFA tidak berubah. Dolar Australia sedang ditebuk oleh para spekulator.

Pertumbuhan ekonomi antarabangsa mungkin tidak begitu cerah pada tahun depan. Bagaimanapun, perhubungan di antara Korea Utara dan Korea Selatan akan mengurangkan ketegangan di rantau ini. Ini adalah baik untuk ekonomi yang peka kepada ketegangan.

Strategi untuk menangani kawalan modal

Y.A.B. Perdana Menteri (Dato' Seri Dr Mahathir Mohamad) sering mengulangi bahawa beliau tidak nampak apa buruknya dengan kadar pertukaran yang tetap. Penetapan kadar ringgit dengan dolar Amerika adalah perlu ketika krisis ekonomi pada 1997 dan 1998 kerana ekonomi hendak merundum. Ini adalah tidak buruk untuk rizab negara (sekarang RM 122.8 bilion D 5.1 bulan import tertangguh). Jika jiran-jiran kita mengubahkan nilai mata wang mereka sehingga 15%, maka Malaysia akan menilai semula RM, tetapi bukan sekadar jiran-jirannya.

Sesetengah bahagian perdagangan terus mengalu-alukan kadar pertukaran yang tetap. Kadar RM yang sengaja direndahkan, undervalued, menjadikan barangan eksport lebih kompetitif.

Walaupun kesan-kesan krisis ekonomi masih boleh dilihat, keadaan ekonomi adalah tidak seburuk semasa krisis. Kawalan modal tesebut yang dikatakan telah diubahsuai untuk hanya membidikkan atau mengacukan ke arah para spekulator mata wang menimbulkan kebimbangan. Saya mengulangi bahawa kita perlu strategi bagi menangani kawalan modal.


PELAN INDUK K-EKONOMI, E-DAGANG DAN ICT

Saya setuju kita perlu menilai semula dan mengubahsuainya dasar ekonomi dan teknologi moden. Kita sudah membina institusi-institusi pengajian tinggi awam dan swasta, IPTA dan IPTS. Kita berkehendakkan lebih banyak lagi, sekurang- kurangnya 35 buah universiti bertaraf antarabangsa. Sekarang, kita hendak tambahkan empat universiti lagi. Ini merupakan langkah yang munasabah. Kita haruslah memastikan semua universiti adalah bertaraf antarabangsa daripada semua segi. Hakikatnya, ekonomi berasaskan pengetahuan atau k-ekonomi bukan satu perkara baru. Yang barunya ialah slogan dan hasrat untuk mempercepatkan perkembangan ke arah teknologi komunikasi dan maklumat, information and communications technology, ICT. Pelan induk k-ekonomi, e-dagang dan ICT mestilah digubal dan diumumkan. Kita mestilah berusaha mengikut pelan induk untuk mencapai tahap yang lebih tinggi. Tetapi, kita tidak boleh melupa pangkal dan asasnya. Kacang jangan melupakan kulitnya.

Misalnya, dengan penghijrahan dari desa ke bandar serta perubahan demografi, 75% kependudukan akan berada di bandar dan hanya 25% tinggal di desa pada 15 atau 20 tahun akan datang. Kemudahan-kemudahan asas warga-warga di dalam dan luar bandar mestilah disediakan: utiliti, rumah, pengangkutan, pendidikan dan sebagainya yang kosnya munasabah haruslah disediakan.


Apakah peratusan pengeluaran ICT di dalam ekonomi Malaysia? 0.5%? Pada 15 atau 20 tahun akan datang, 10 atau 15%? Apakah matlamatnya?

ICT ALA MALAYSIA

Di dalam pelan induk kita, adakah kita menerima teknologi dan pengurusan moden berasaskan kepada keadaan di Amerika Syarikat, USA? USA telah bermula dengan cara moden ini lebih dua dekad, kita baru menirunya untuk beberapa tahun sahaja bilangan orang Malaysia yang menggunakan Internet hanya 1.4 juta orang sahaja. Adakah semua rumah termasuk di kampung akan mempunyai komputer dan alat-alat moden yang lain? Adakah alat-alat melalui satelit atau cara-cara baru yang lebih baik daripada komputer? Memandangkan keadaan di Malaysia adalah tidak serupa dengan USA, ICT ALA MALAYSIA HENDAKLAH DIADAKAN. Dengan perkembangan ICT yang begitu pesat, kita tidak seharusnya menjejak tapak USA semata-mata.


PENYUSUNAN SEMULA PENGURUSAN SYARIKAT-SYARIKAT

Y.B. Menteri Kewangan mengatakan pelaburan asing ke negara ini telah meningkat. Permohonan pelaburan dalam sektor perkilangan yang dikemukakan kepada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia, MIDA, telah kembali meningkat dengan ketara sebanyak 67.6% bernilai RM17.5bilion. Dengan pakej galakan istimewa, prepackaged incentives, tujuh projek dengan pelaburan sebanyak RM 11.25 bilion telah diluluskan oleh Kerajaan. Malah, pelaburan bagi projek berteknologi tinggi di MSC kini bernilai sebanyak RM 2.8 bilion. Sebenarnya, pelaburan langsung asing adalah terus rendah kerana masih terdapat krisis keyakinan. Pulangan dari syarikat-syarikat masih rendah.

Pada 10 Ogos 2000, Y.B. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri menyatakan beliau adalah lebih tahu darihal pelaburan langsung asing, FDI, terus mengalir masuk . Kelulusan bagi FDI dan pelaburan tempatan di dalam sektor perkilangan untuk tempoh 1995-2000 telah melebihi RM110 bilion yang merupakan matlamatnya. Berapa kelulusan tersebut dapat dilaksanakan? Syarikat-syarikat seperti Royal Dutch dan Shell sudah bertapak di Malaysia untuk berdekad-dekad lamanya. Mereka terus meraihkan keuntungan. Projek- projek besar mereka memberi angka besar kepada FDI yang disebutkan oleh Y B Menteri Kewangan.

Pengarah Malaysian Institute of Economic Research Dr Mahamed Ariff mengesahkan FDI telah turun 71.2% pada lima bulan pertama tahun ini dan dalam tempoh yang sama tahun lepas 16.4%. Mahu tidak mahu, FDI masih tidak begitu cerah. Walaupun terdapat banyak insentif seperti pakej galakan istimewa, para pelabur masih teragak-agak. Ini jelas menunjukkan bahawa meskipun sektor perkilangan dijangka menyumbang 32.6% kepada KDNK, terdapat krisis keyakinan terhadap sesetengah aspek sektor kewangan.

Menurut World Economic Forum, daya saing Malaysia telah merosot daripada kedudukan ke-9 pada tahun 1997 kepada kedudukan ke-25 pada tahun 2000; Indonesia daripada 15 keapda 44, Thailand daripada 18 kepada 31 dan Korea 21 kepada 29.; di Asia Timur Jepun 14 kepaDA 21, Taiwan 8 kepada 11 dan Hong Kong 2 kepada 8.

Kementerian Kewangan telah menyebutkan syarikat-syarikat gergasi seperti Siemens, Motorolla dan Toshiba telah membuat pelaburan tambahan besar di Malaysia. Tetapi, daya saing kita terjatuh dengan terlalu banyak. Ini bukan kerana krisis ekonomi sahaja. Faktor-faktor seumpama struktur ekonomi termasuk penyususnan semula syarikat-syarikat adalah penting. Saya mencadangkan supaya Kerajaan mengkaji semula penyusunan sektor kewangan terutamanya sektor korporat.

Usaha Danaharta dan Danamodal mestilah dipertingkatkan. Danaharta telah mengambil alih dan mengurus pinjaman, jumlah hutang tak berbayar, NPLs, RM 46.785 bilion dari sistem kewangan dan Danamodal dikatakan telah memindahkan RM 7.59 bilion ke dalam sistem perbankan. Begitu juga dengan, Jawatankuasa Penstrukturan Semula Hutang Korporat, Corporate Debt Restructuring Committee. CDRC telah menyusun semula 38 skim yang bernilai RM 25.693 bilion, tetapi adanya 37 permohonan dengan jumlah nilai RM 20.236 bilion yang masih tidak dirombak semula. Kita mestilah menunjuk kepada dunia bahawa kita adalah serius dengan penyusunan semula pengurusannya. Usaha ini bukan sembarangan, bukan untuk memperlindungkan syarikat-syarikat yang pengurusannya tidak cekap.

Danaharta masih menguruskan harta-harta bernilai RM 26.27 bilion. Walaupun Danaharta telah menjual 96 harta dengan jumlah nilainya RM 127.80 juta pada 30 Jun 2000, tetapi saya telah mengatkan sebelum ini bahwa Danaharta tidak sepatutnya berlagak seperti sebuah bank. Tujuannya ialah untuk menyelesaikan NPLs dengan cara yang munasabah.

Jangan Menyalahkan Kumpulan Wang Simpanan dan Pencen

Belanjawan 2001 adalah RM 91 bilion, dengan perbelanjaan mengurus dan pembangunan RM 62.21 bilion dan RM 28.84 bilion masing-masing. Tetapi, hasil persekutuan bagi 2001 adalah dianggarkan sebanyak RM 69.61 bilion. Ini bermakna defisit ialah RM 21.44 bilion. Dari manakah Kerajaan akan mendapat wang untuk menampung defisit ini?

Biasanya, Kerajaan adalah sangat rakus dan loba terhadap Kumpulan Wang Simpanan dan Pencen. Jumlah sumber sembilan kumpulan wang simpanan dan pencen, PPF, adalah RM 201.614 bilion. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja menymbang RM 172.507 bilion, 85.6% dan Pertubuhan Keselamatan Sosial, Perkeso, RM 8.232 bilion.

Kerajaan boleh mengatakan bahawa ia dapat memberi faedah 5% kepada wang yang dipinjam dari kumpulan wang tersebut, walhal faedah bank hanyalah 3.5%. Yang pentingnya, Kerajaan tidak seharusnya menyalahgunakan wang daripada lebih 10 juta rakyat.

Mengapa pertumbuhan ekonomi 7.5%?

Walaupun pertumbuhan ekonomi bagi tengah tahun 2000 yang pertama adalah 10.5%, Y.B. Menteri Kewangan meramalkan pertumbuhan 7.5% pada akhir tahun ini dan 7.0% untuk tahun 2001. Ini bermakna, pertumbuhan bagi tengah tahun kedua ialah 5.5%. Mengapa? Penurunan daripada 10.5% kepada 5.5% adalah sangat besar. Y.A.B. Perdana Menteri menyatakan bahawa adalah sukar untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, tetapi tidak mustahil.

Penumpuan khusus kepada merangsang ekonomi, inisiatif mempertingkatkan daya saing dan masyarakat penyayang adalah tidak salah. Cuma kita mestilah tambahkan usaha untuk keadilan, ketelusan serta kepertanggungjawapan, accountability.

Langkah-langkah seperti Tabung Modal Teroka, Venture Capital, RM 500 juta adalah ke arah yang betul. Tetapi idea-idea dan langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan dalam negara dan FDI tidak semestinya akan mendatangkan kesan-kesan yang dikehendaki. Yang terpenting sekali ia keyakinan terhadap kemampuan untuk menguruskan semua sektor khasnya sektor-sektor kewangan dan awam selepas Dasar Pembangunan Wawasan diumumkan pada April 2001.

Gunakan Peruntukan Pendidikan RM18.6 Bilion Dengan Adil Dan Berkesan Dasar Pendidikan Mestilah Konsisten.

Tahun ini, peruntukan pendidikan ialah kira-kira RM 14 bilion. Tahun depan ialah RM18.6 bilion yang merupakan peruntukan belanjawan yang paling besar. Kita perlu menumpukan perhatian kepada pendidikan dan latihan kerana sumber manusia yang mahir akan menentukan masa depan negara.

Y B Menteri Kewangan mengatakan sebanyak 167 buah sekolah rendah, 120 buah sekolah menengah dan 42 buah asrama harian baru akan dibuka tahun depan dengan pertambahan kakitangan seramai 11,684 orang yang terdiri daripada 9,424 orang guru dan seramai 2,260 kakitangan baru.

Saya berharap semua ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. 42 buah asrama harian baru haruslah terbuka kepada semua kaum dengan adil. Yang miskin dan yang kurang mempunyai peluang adalah tidak terhad kepada satu kaum sahaja.

Kerajaan telah berulang dasar sekolah satu sesi. Tetapi, ia tidak dapat dijayakan setakat ini disebabkan faktor-faktor yang tertentu termasuk kekurangan sekolah. Kita berharap 167 buah sekolah redah dan 120 buah sekolah menengah dapat dinina mengikut jadual. Daripada 167 buah sekolah rendah, berapa buahkah sekolah rendah Cina dan Tamil?

Pada bulan November 1999, menjelang pilihanraya umum, Kerajaan telah mengumumkan kelulusan lima buah sekolah rendah Cina baru. Tetapi, satu tahun kemudian, janji ini belum dikotakan. Saya mengesyorkan supaya Kerajaan memberi peruntukan RM 3 juta dan lima ekar tanah bagi setiap sekolah.

Peruntukan pendidikan ini patutlah diagihkan kepada semua peringkat dengan adil. Semua projek haruslah dibuat dengan cekap.

Dasar pendidikan mestilah konsisten. Kadangkala kita nampak dasar pendidikan dilaksanakan dengan tergopoh-gapah. Misalnya, 3M, Kurikulum Baru Sekolah Rendah, KBSR, telah diumumkan pada tahun 1982 walaupun para guru dan kelengkapan belum mencukupi. Begitu juga dengan kemahiran hidup dan projek sempoa. Projek ini telah digugurkan. Dasar pendidikan haruslah konsisten dan tidak seharusnya dikongkong oleh parti politik.

Niat hati nak pancing temenung,

Sudah terpancing ikan setoka;

Niat hati nak peluk gunung,

Sudah terpelok biawak celaka.

Kebimbangan terhadap sekolah wawasan

Dalam beberapa tahun ini, Kementerian telah membangkitkan sekolah wawasan untuk mengasuhkan keharmonian kaum sejak bangku sekolah lagi. Para pendidik Cina bimbang akan hilangnya keperibadian sekolah-sekolah Cina. Walaupun janji daripada Kementerian, mereka masih khuatir akan akibat perkongsian kemudahan- kemudahan oleh tiga aliran sekolah ini. Y B Menteri Pendidikan mestilah mengambil kira kebimbangan mereka.

Keselamatan bertaraf tinggi

Belanjawan ini memperuntukkan kira-kira RM 7 bilion untuk pertahanan berbanding dengan lebih kurang RM 6 bilion tahun 2000. Ini telah menarik perhatian.

Y.B. Menteri Pertahanan (Dato' Seri Najib) mengatakan bahawa semasa krisis ekonomi, peruntukan pertahanan tidak bertambah. Sekarang, Kementeriannya meminta peruntukan yang lebih untuk membeli alat-kelengkapan yang canggih seperti kapal selam. Saya berharap Y.B. boleh menerangkan apakah bilangan, kos, jenis dan jadual pembeliannya. Adalah ini melalui Foreign Military Sales,FMS, U.S.A. Lebih 20 tahun, kita membeli sesetengah kelengkapan tentera melalui FMS. Kadangkala, alat seperti pesawat-pesawat Skyhawk yang telah terpakai oleh Tentera Udara USA tidak sesuai: sering terhempas. Kita rugi.

Y.B. berpendapat bahawa dengan alat yang canggih, bilangan anggota tentera boleh dikurangkan. Tentera memerlukan senjata yang baik.

Daripada segi pertahanan dan keselamatan, kita berkehendakkan kualiti, disiplin dan komitmen anggota tentera dan polis. Sejak berhentinya perang gerila Komunis pada Disember 1989, anggota-anggota tentera berada dalam keadaan aman. Bagaimana kita mengadakan kualiti, disiplin dan komitmen?

Pada tempoh hari, tiga peristiwa membimbangkan kita. Penculikan 21 orang di Pulau Sipadan dan tiga orang di Pulau Pandanan, Sabah Timur, oleh Abu Sayyaf, pemberontak Filipina serta insiden Sauk memeranjatkan.

Kita bersyukur kerana semua tebusan telah dibebaskan. Kita berterima kasih kepada semua pihak yang membantu untuk membebaskan mereka. Kita berdoa supaya kejadian seumpama ini tidak akan berulang.

Adakah keselamtan kita mampu untuk memelihara tanah gerila di Semenanjung, perairan dan kepulauan negara? Kapal selam tidak akan menghalang pemberontak tersebut. Cuma anggota tentera dan polis sahaja.

Begitu juga dengan Insiden Sauk: perampasan senjata secara besar-besaran di dua kem, Batalion 304 Infantri Askar Wataniah di Gerik, Perak. Insiden ini berlaku di antara jam 02.30 hingga 04.30 pagi pada 2 Julai 2000. Difahamkan bahawa insiden di Pos Kuala Lui ini hanya diketahui pada jam 12.00 tengah hari 2 Julai 2000.

Sebilangan orang, mungkin 15, telah mencerobohi kem tentera dan membawa keluar lebih 100 pucuk senjata M 16 dan lain-lain senjata berat, support weapons.

Di kem-kem tentera terutamanya di forward position seperti Gerik yang hanya 45 minut melaui kereta dari Keroh, sempadan dengan Thailand, adanya Peraturan Tetap, Standing Operative Procedure termasuk cara memasuki kem. Adalah mustahil untuk menceroboh kem lalu merampaskan begitu banyak senjata dari setor simpanannya, apatah lagi secara ramai.

Adakah ini kerja-kerja orang dalam?

Adakah pegawai pemerintah, brigade commander dan division commander meletakkan jawatan? Apakah kedududkan Y.B. Menteri Pertahanan?

Pada sesi Julai tahun ini, saya telah mengemukakan usul di bawah Peraturan 18 mengenai insiden Sauk. Tun Yang di-Pertua telah membuat ulasannya dan Kerajaan telah bersetuju untuk membentangkan Kertas Putih terhadap insiden itu. Bilakah Kertas Putih ini akan dibentangkan?
- Dr Tan Seng Giaw -