Laman Webantu   KM2A1: 2864 File Size: 400 bytes *Re: Setia Usaha Agong Umno
By tok bahaman

25/9/2000 1:45 am Mon


Kes tangkap Basah S/U Agong Umno di titah oleh Sultan Darul
Kasini di rahsiakan. J.H= Jasmin Hamid.

Still hot topic in Negeri Darul Kasino.