Laman Webantu   KM2A1: 2787 File Size: 1.5 Kb *TJ: Kekorupan Malaysia Semakin Teruk?
By Mind Prober

15/9/2000 8:39 pm Fri

Terjemahan (tak seberapa)

Transparency International, sebuah syarikat dari Jerman, melapurkan Indeks Persepsi Korup 2000 menunjukkan Malaysia jatuh ketangga 36 dari tangga 32 daripada 90 negara yang dibuat kajian. (No 1 = paling tak korup)

Index: 36 (dulu 32) [1 = ok, 90 = teruk] Markah: 4.8 (dulu 5.1) [10 = bersih, 0=korup]

Angka ini berdasarkan persepsi atau pandangan para peniaga, penganalisisi risiko dan orang awam. Berita ini mungkin merosakkan minat pelabur jangka panjang untuk berurusniaga kesini.


MARKET TALK-SG-KL: Malaysia Corruption Worsening?

1333 [Dow Jones] MALAYSIA: German-based Transparency International 2000 corruption perceptions index shows Malaysia has dropped to 36, from 32, of 90 countries surveyed (first-place country perceived least corrupt); index score down at 4.8 from 5.1 (10 means highly clean, 0 highly corrupt). Ratings based on perceptions of business people, risk analysts and public. News may discourage investors longer term.(ABS)

Link Reference : Malaysia Corruption Worsening?