Laman Webantu   KM2A1: 2371 File Size: 531 bytes *Re: wa alaiikum salam wrbt.
By Panjitengkorak

2/5/2000 3:55 pm Tue


Kepada JPM....welcome aboard, hamba dah recommend tuanhamba sebagai zpnewbie,

keputusan muktamad adalah terpulang kepada budi bicara webmaster webaNtu and forum members. Hamba ucapkan selamat berjaya.
Ader benda terbaru ke ?
Sekian dulu dari hamba yang hina-wa#salam.